Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-10/11

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji dużej gęstości

Kraków, dnia 23-05-2011