Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-28-17/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania: Budowa Hali Maszyn ACK Cyfronet AGH

Kraków, dnia 15-03-2011