Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5000-4/14

Dostawa, instalacja i uruchomienie klastra serwerów obliczeniowych bezpośrednio chłodzonych cieczą dla potrzeb projektów PLGrid Plus oraz PLGrid CORE