ACK-DA-ZP-5000-5/14

Dostawa, instalacja i uruchomienie klastra serwerów sieciowego systemu plików LUSTRE na potrzeby projektu PLGRID CORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.