Wydarzenia

kukdm19

ACK-DA-ZP-5000-1/15

Dostawa, instalacja i uruchomienie klastra serwerów sieciowego systemu plików lustre na potrzeby projektu PL-Grid CORE

/