ACK-DA-ZP-5000-4/15

Dostawa, instalacja i uruchomienie biblioteki taśmowej wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym, dla potrzeb projektu PLGrid CORE