Wydarzenia

CGW'17

ACK-DA-ZP-28-30/15

Sukcesywna dostawa i instalacja szaf rack wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym dla potrzeb projektu PLGrid CORE