Wydarzenia

kukdm20

Członkowie Komitetu Sterującego Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego Kadencja 2016 - 2020

Nazwa uczelni / instytucji Tytuł, imię i nazwisko kandydata
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach,
Prorektor ds. Nauki
Akademia Muzyczna w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Białko,
Prorektor AM
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP
Prorektor ds. Nauki i Spraw Zagranicznych
Akademia Wychowania Fizycznego prof. dr hab. Anna Marchewka,
Prorektor ds. Nauki
Międzynarodowe Centrum Kultury dr Beata Nykiel,
Z-ca Kierownika Instytutu Dziedzictwa Europejskiego i Biblioteki Naukowej
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie dr hab. Beata Guczalska,
Prorektor PWST
Politechnika Krakowska dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz,
prof. PK, Prorektor ds. Ogólnych
Polska Akademia Umiejętności prof. dr hab. Andrzej Borowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prof. dr hab. Aleksy Pocztowski,
Prorektor ds. Nauki
Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Jacek Popiel, Prorektor UJ
ds. Polityki Kadrowej i Finansowej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Józef Stala,
Prorektor UP ds. Potencjału Naukowego i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prof. dr hab. Mariusz Wołos,
Prorektor ds. Nauki
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie prof. dr hab. inż. Florian Gambuś,
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą