ACK-DA-ZP-28-20/19

Rozbudowę instalacji detekcji pożaru i sterowania gaszeniem oraz gaszenia gazem IG-100 w wybranych pomieszczeniach w Budynku Technicznym ACK Cyfronet AGH w Krakowie przy ul. Podole 62.