Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż z powodu trwającego wybuchu epidemii koronawirusa (COVID-19), podjęliśmy trudną decyzję o przesunięciu na późniejszy termin tegorocznej Konferencji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy w Zakopanem planowanej na 4-6 marca 2020.

14 stycznia 2020 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki naboru wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Wśród 70 przyjętych infrastruktur znajdują się dwa przedsięwzięcia realizowane przez Konsorcjum PLGrid, w których Cyfronet pełni rolę koordynatora.

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe Cyfronetu.

W Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH uruchomiono najszybszy w Polsce akademicki system obliczeniowy dedykowany dla potrzeb sztucznej inteligencji o mocy ponad 4 Pflops (petaflopsów).