Wydarzenia

kukdm19

Profesor Michał Turała w europejskim komitecie EGI-EB

Podczas Posiedzenia Rady Europejskiej Inicjatywy Gridowej EGI w Amsterdamie, zostało wybranych 6 członków Executive Board (EB) EGI - wśród nich znalazł się profesor Michał Turała z Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH, reprezentant PL-Grid w Radzie EGI. Członkowie EB będą osobami wytyczającymi kierunki rozwoju i koordynującymi działania EGI. Ważnym obszarem EB będzie także opracowywanie nowych projektów EGI przeznaczonych do finansowania przez UE.

Misją EGI jest zapewnienie długoterminowego utrzymania europejskiej e-infrastruktury oraz koordynacja integracji i współpracy między Narodowymi Inicjatywami Gridowymi (NGI) w utrzymaniu produkcyjnej infrastruktury gridowej dla naukowców reprezentujących różnorodne dyscypliny naukowe. W skład EGI wchodzą NGI z całej Europy. Polskę w EGI reprezentuje Cyfronet AGH jako inicjator i koordynator programu PL-Grid (polski NGI), którego celem jest budowa ogólnopolskiego metakomputera klastrowego.

W dniu 17 marca br. Prof. Michał Turała otrzymał z rąk JM Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia srebrny Medal 90-lecia AGH, w uznaniu zasług dla polskiej informatyki i dla ACK Cyfronet AGH.

17 marca 2010