Węzeł Pioniera w Tarnowie otwarty

Tarnów jest już w szerokopasmowej sieci "Pionier"

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyło się wczoraj oficjalne otwarcie węzła internetowej sieci szerokopasmowej "Pionier".

Ideę dostępu miasta do autostrady nowoczesnych technologii urzeczywistnił senator RP - prof. dr hab. Kazimierz Wiatr.

Rektor PWSZ - prof. dr hab. Stanisław Komornicki, mówiąc o korzyściach, jakie wynikają z usytuowania światłowodowego węzła internetowego w gmachu uczelni, podkreślił: -Mój poprzednik, prof. dr hab. Adam Juszkiewicz zrealizował kompleks pn. Instytut Politechniczny - Centrum Nowoczesnych Technologii. Ta nazwa i kierunki kształcenia są wyróżnikiem PWSZ.

Senator prof. Kazimierz Wiatr wyjaśniał: - W Polsce powstała ogólnopolska światłowodowa sieć teleinformatyczna PIONIER - Polski Internet Optyczny, obejmująca swym zasięgiem większość polskich uczelni i instytucji naukowych. Aktualnie w sieci PIONIER użytkuje się 4020 km światłowodów własnych, 300 km światłowodów dzierżawionych oraz 4 dzierżawione kanały optyczne. Infrastruktura ta łączy 21 miejskich sieci komputerowych (MAN) w 21 miastach akademickich i 5 centrów komputerowych Dużej Mocy. PIONIER to jedna z najnowocześniejszych sieci naukowych na świecie, która w tym roku obejmie ok. 5200 km światłowodów. Uruchomiony nowoczesny węzeł internetowy jest efektem skoordynowanej współpracy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo - Sieciowego (operator sieci PIONIER) oraz akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.

Oddany do użytku węzeł to ważny krok w kierunku integracji tarnowskich placówek naukowych i oświatowych poprzez nowoczesną sieć teletransmisyjną z szeregiem instytucji w kraju i za granicą. Możliwa staje się realizacja szeregu zaawansowanych usług multimedialnych.

- Znacznie lepiej lokalizować węzeł w okolicach poważnych odbiorców a myślę, że PWSZ będzie jednym z poważnych odbiorców, niż w innym punkcie. Lokalizacja jest dogodna dla innych, niedaleko mamy Urząd Miasta, szpital. Kluczem do efektywnego działania jest ilość danych, które możemy przekazać szybciej i więcej - powiedział rektor Stanisław Komornicki. Niewielka szafa z pękiem kabli otwiera miastu okno na świat. Fakt uruchomienia węzła stał się okazją do spotkania z potencjalnymi klientami CYFRONETU. Obecny był m.in. prezydent Ryszard Ścigała, a poświęcenia węzła, z błogosławieństwem Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca, dokonał rektor WSD - ks. dr Jacek Nowak.

Po tej uroczystości w auli PWSZ rozpoczęła się III konferencja naukowa pt. "Tarnów i nowoczesne technologie".

(KIS)
Dziennik Polski
23 czerwca 2009