Warsztaty BIP - jak to robią inni

15 czerwca 2007 w Urzędzie Miasta Krakowa odbyło się spotkanie w formule warsztatów dla Redaktorów i Administratorów Biuletynów Informacji Publicznej Urzędów 18 Miast ("wojewódzkich"). Organizowane warsztaty były realizacją postulatów zgłaszanych w trakcie różnych konferencji dotyczących organizowania spotkań roboczych w sprawach BIP

Warsztaty BIP - jak to robią inni
Spotkanie miało na celu zapoznanie środowiska redaktorów BIP, wymianę doświadczeń w ramach środowiska: wyzwania, problemy, rozwiązania związane ze stroną praktyczną prowadzenia serwisów BIP przez podmioty, dla których skala i zakres zagadnień ma podobny wymiar oraz popularyzację BIP poprzez publikację materiałów z warsztatów. Wśród tematów spotkania poruszono m.in. problematykę nowych uregulowań prawnych oraz sposoby realizacji wybranych najistotniejszych zagadnień.

Uprzejmie informujemy, iż Pan Michał Bukowski Redaktor Naczelny Biuletynu Informacji Publicznej objął koordynację merytoryczną problematyki warsztatów.

Podczas warsztatów miasta przedstawiły swoje prezentację w zakresie:

  • Wprowadzenie - sytuacja organizacyjna urzędu miasta,
  • Najlepsze wypracowane praktyki prowadzenia BIP (oraz innych serwisów informacyjnych),
  • Problemy napotykane podczas realizacji zadań informacyjnych (techniczne, prawne, organizacyjne, funkcjonalne) oraz propozycje ich rozwiązania.

15 czerwca 2007