Profesor Ryszard Tadeusiewicz Doktorem Honoris Causa Politechniki Śląskiej

W dniu 17.06.2005 prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi, rektorowi AGH, zostanie nadany tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Inicjatywę nadania prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi, rektorowi AGH, tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach podjęła Rada Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki P. Śl. w listopadzie 2004 roku. W uzasadnieniu wniosku podkreślano, że prof. Tadeusiewicz ma bardzo znaczący dorobek naukowy w obszarze biocybernetyki i inżynierii biomedycznej a także w zakresie tworzenia w Polsce podstaw informatyki zarówno w wymiarze naukowym jak i w zakresie zastosowań. Dodatkowo wskazywano także na zasługi prof. Tadeusiewicza dla Politechniki Śląskiej, wyrażające się w intensywnej pomocy w dziele kształcenia młodych kadr naukowych. Prof. Tadeusiewicz recenzował na P. Śl. ponad 20 doktoratów oraz ponad 10 habilitacji (w tym m.in. obecnego Prezydenta Gliwic), a także brał udział w ocenach wniosków profesorskich w opiniowaniu planów i programów studiów.

W grudniu 2004 roku Senat Politechniki Śląskiej poparł ten wniosek i powołał na promotora (laudator) w tym przewodzie DHC byłego rektora Politechniki, prof. Antoniego Niederlińskiego. Równocześnie o opinie w tej sprawie poproszono Senaty dwóch dużych uczelni technicznych: Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Poznańskiej.

Z ramienia Politechniki Wrocławskiej opinię bardzo gorąco popierającą wniosek opracował prof. Zdzisław Bubnicki, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i były członek Prezydium PAN. Z ramienia Politechniki Poznańskiej drugą opinię, także bardzo gorąco popierającą wniosek, opracował prof. Jan Węglarz, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i obecny członek Prezydium PAN.

W tej sytuacji Senat Politechniki Śląskiej podjął jednomyślną uchwałę o nadaniu prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi, rektorowi AGH, godności i tytuły Doktora Honoris Causa i wyznaczył datę uroczystego wręczenia tej godności na dzień 17 czerwca 2005.

Podczas uroczystości wręczenia insygniów Doktora Honoris Causa prof. Tadeusiewicz wygłosi na Politechnice Śląskiej tzw. Wykład Mistrzowski na temat: "Internet jako źródło przemian cywilizacyjnych".

13 czerwca 2005