Wydarzenia

kukdm19

Zmiana NIP

W związku ze zmianami Ustawy o podatku VAT został zmieniony numer NIP oraz nazwa firmy na następujący:

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
NIP: 675-000-19-23
EuroNIP: PL6750001923

6 maja 2004