Wydarzenia

kukdm19

Czat z władzami AGH - 16 stycznia 2008

Czat z władzami AGH - 16 stycznia 2008

Zapis czata z Prorektorem AGH - dr Antonim Cieślą

** rozpoczyna się dyskusja moderowana


Antoni Cieśla: Witam serdecznie na czacie. To już nasze czwarte spotkanie. Oczekuję pytan merytorycznych, bo pytania o piwo ulubione, potrawy, itp. Mamy już za sobą.

malta: Czemu nas Pan tak długo zaniedbywał?
Antoni Cieśla: Wynika to z grafiku, który przygotowuje cudowna Pani Barbara z Zespołu do spraw Informacji i Promocji. Ja tylko się jej podporządkowywuje.

patrycja: Chciałam się dowiedzieć dlaczego są teraz wymieniane legitymacje studenckie, ale nadal na stare, a nie te elektroniczne? Komus się coś popierwiastkowało?
Antoni Cieśla: Droga Patrycjo - proszę do mnie przemawiać językiem ogólnie zrozumiałym. Nie rozumiem, co to znaczy popierwiastkowało. Wymiana legitymacji jest obligatoryjna zarządzeniem ministra. Można legitymację wymienić na legitymację elektroniczną (cena jednostkowa to 17 PLN) lub papierową (nowe formularze - cena 5 PLN). Decyzja, którą z tych legitymacji student chce otrzymać należy właśnie do studenta. Z moich informacji wynika, że większość młodych ludzi preferuje jednak legitymacje papierowe. Jednakże wcześniej, czy później, wszyscy studenci będą musieli mieć legitymacje elektroniczne. Wiąże się to na przykład z Krakowską Kartą Miejską, a w przyszłości dostępem do biblioteki, akademika, sal wykładowych, itp.

Abdullah: Czy dla olimpijczyków z matematyki jest może zielona karta na AGH?
Antoni Cieśla: Co to znaczy zielona karta AGH? Jeśli ma Pan na myśli wstęp na AGH poza procesem kwalifikacji to tak.

wiesiek: Po co są szóstki na AGH? Może wprowadzić jeszcze serduszka? Ma się to przecież nijak do europejskich standardów! Inne uczelnie się z tego śmieją
Antoni Cieśla: Wieśku!!! Trafiłeś w sedno! Regulamin studiów, który obowiązuje od 1 października 2007 wlaśnie te sprawę reguluje po Twojej myśli (bez serduszek). Skala ocen jest od 2 do 5. Jednakże w zapisie regulaminu paragraf 13 punkt 2 jest zapis Za wyjątkowe osiągnięcia student może otrzymać ocenę celujący. I to jest to Pana serduszko. Życzę, żeby je Pan i cała brać studencka otrzymywała serduszka w każdej ilości.

Vampir: Czy wyznaczono już limity punktowe na rekrutacje na nowy rok akademicki 2008/2009? Jeśli nie to kiedy będą a jeśli tak to jakie są progi na informatykę?
Antoni Cieśla: Pytanie jest źle sformułowane. Limity punktowe wynikają z limitów miejsc na poszczególne kierunki studiów i listy rankingowej wskaźnika rekrutacji W. Jeśli chodzi o informatykę - w ubiegłym roku limit miejsc był 140 i zgłosiło się kilkuset kandydatów. Minimalna ilość punktów, którą należało uzyskać, to (o ile mnie pamięć nie myli) ponad 850 punktów. Informacje o progach punktowych za ubiegły rok na poszczególne kierunki będą prawdopodobnie udostępnione na stronach wydziałów, które dane kierunki prowadzą. Właśnie dziś miałem naradę z UKR i rozmawialiśmy o tym problemie.

zartownis: Jako że jest Pan Rektorem ds. kształcenia to jakie kształty Pan lubi przybierac?
Antoni Cieśla: Żartownisiu - pytanie jest wieloznaczne i nie wiem, co konkretnie Pan ma na myśli. Jeśli chodzi o mój kształt cielesny, to jest on dość obły Pracuję nad tym, żeby go lekko wysmuklić.

klu: W jaki sposób uczelnie techniczne powinny wpływać na kształcenie w szkołach średnich? Czy wogóle powinny wpływać na tok nauczania?
Antoni Cieśla: Bardzo dziękuje za to pytanie. Jest ono z grupy merytorycznych - tych, których oczekiwałem. Tak, jestem głęboko przekonany, że powinniśmy monitorować nauczanie w szkołach średnich ponieważ absolwenci tych szkół są kandydatami na uczelnie wyższe, w tym także na AGH. Toczy się dyskusja o poziomie uczniów w szkołach średnich, zwłaszcza z matematyki, fizyki i chemii. Jak Pani wie, w roku 2010 będzie przywrócona matematyka na maturze. Jest więc szansa, że poziom kandydatów na studia techniczne podniesie się. My także staramy się już teraz ten poziom podnosić organizując dla szkół średnich kursy z wymienionych przedmiotów. Nazywamy te kursy 'rokiem zerowym'. Prowadzimy je w sposób klasyczny (lekcje w szkołach) pod naszym nadzorem, a także przy pomocy e-Learningu. Kursy te cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Kolejnym naszym działaniem jest olimpiada o diamentowy indeks, którą zorganizowaliśmy własnym sumptem. Proszę sobie wyobrazić, że zgłosiło się do tej olimpiady 1840 uczestników.

yatta: Co mam zrobić, jeśli nie zgadzam się z decyzją dziekana o przyznaniu świadczenia? Pan Dominik nie potrafił mi odpowiedzieć na to pytanie.
Antoni Cieśla: Przyznawanie każdego rodzaju świadczenia opiera się na bardzo precyzyjnych kryteriach (zarówno stypendium socjalne, jak i stypendium naukowe) Jeżeli Pan spełnia te kryteria (a one są znane), to powinien Pan z definicji takie świadczenie dostać. Jeżeli jednak kryterium jest spełnione, a nie otrzymał Pan świadczenia przysługuje Panu odwołanie do Rektora ds. kształcenia (czyli do mnie). Musi ono być zaopiniowane przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów.

Kania: Jakie są plany dotyczące wprowadzenia nowych kierunków studiów?
Antoni Cieśla: Na dzień dzisiejszy na naszej Uczelni realizujemy 24 kierunki kształcenia. Mamy już decyzją Ministra zatwierdzone kolejne kierunki kształcenia. Dwudziestym piątym będzie kulturoznawstwo, dwudziestym szóstym geofizyka. Na te dwa kierunki będziemy prowadzić rekrutację już na rok akademicki 2008/2009. Opracowaliśmy także programy dla kolejnych kierunków: inżynieria naftowa i gazownicza, fizyka medyczna, jako makrokierunek metale nieżelazne. Nasze propozycje są na biurku Ministra i jeśli decyzja z ministerstwa przyjdzie niebawem także i na te kierunki będziemy rekrutować. W najbliższą środe (23 stycznia 2008) Kolegium Rektorskie będzie omawiać utworzenie studiów międzykierunkowych o nazwie Inżynieria Akustyczna. Ten kierunek będą prowadziły: WIMiR i WEAIiE. Jak wynika z tego wyliczania wychodzimy naprzeciw potrzebom młodych ludzi i przemysłu. Przecież po to kształcimy, żeby młodzi ludzie mieli dobrą i wysokopłatną pracę

kosa: Ile zarabia Prorektor ds. kształcenia? Czy to pytanie zbyt niedyskretne? Czy jest adekwatna do wykonywanej pracy?
Antoni Cieśla: Pracuję na AGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Moja pensje określa rozporządzenie Ministra. Kwota brutto mojego wynagrodzenia miesięcznego to 6100 PLN. Za pełnienie funkcji Prorektora otrzymuję dodatek funkcyjny. W zależności od kondycji finansowej Uczelni te dodatki są różnych wysokości. Niech zatem konkretna kwota w moim wypadku zostanie słodką tajemnicą. Natomiast mogę powiedzieć, że ten dodatek w moim subiektywnym odczuciu nie jest adekwatny do wykonywanej pracy, jest po prostu zbyt mały

tToperz: Czy nowe zasady rekrutacji będą uwzględniać minimalny próg punktów poniżej którego rekrutacja nie będzie możliwa?
Antoni Cieśla: Tak. Pracujemy nad szczegółowymi zasadami rekrutacji i ta kwestia będzie tam rozwiązana. Ostateczna decyzję podejmuje w takich sprawach Senat Uczelni.

jjj: Dobry wieczór, czy wystartuje Pan Rektor w wyborach na Rektora lub Prorektora?
Antoni Cieśla: W wyborach na Rektora nie wystartuje! Na Rektora mam swojego faworyta. Jeśli zaś chodzi o start w wyborach na Prorektora, to procedury są tu precyzyjne. Oprócz mojej własnej decyzji decydujący głos ma Rektor Elekt, który dobiera sobie współpracowników. W przypadku Prorektora ds. kształcenia oprócz akceptacji przez głosowanie elektorów taki kandydat musi również zostać zaopiniowany pozytywnie przez studentów.

tola: Oprócz studiowania w języku angielskim czy można studiować na AGH w innym języku? Pytam bo prosiła mnie o to koleżanka z Niemiec a słyszała wiele dobrego o AGH.
Antoni Cieśla: Cieszy nas opinia koleżanki z Niemiec o AGH, jako dobrej uczelni. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości studiowania w innym języku, niż język angielski. Jedynie na studiach doktoranckich i to w przypadku toku indywidualnego taka rzecz jest do pomyślenia.

kali: Jak długo się czeka na dyplom na AGH. Tylko proszę mi nie mówić że wg przepisów bo nie uwierzę
Antoni Cieśla: Według przepisów czeka się miesiąc Natomiast rzeczywistość jest nieco inna. Na różnych wydziałach czas oczekiwania jest różny. Będę porządkował te sprawy. Pierwszym do tego krokiem jest pismo Rektora skierowane do dziekanów przypominające o obligatoryjnym, ustawowym terminie jednego miesiąca na wydanie dyplomów. Rzecznik Praw Studenckich poskarżyl się Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a ten ostatni skierował pytanie do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Edukacji. Efektem tego jest właśnie nasze działanie zmierzające do dotrzymywania terminu. Problem jest złożony, bo nie zawsze opóźnienie wynika z winy dziekanatu. Są także (i to nierzadko) sytuacje, w których student z obiegówką zgłasza się do dziekanatu zdecydowanie później niż ten ustawowy miesiąc.

kamil: Panie Rektorze, czemu podczas trwania studiów zmieniono nam kompletnie zakres oraz większość przedmiotów? Czy zmiany nie powinny być zarezerwowane tylko dla studentów rozpoczynających studia?
Antoni Cieśla: Zmiany w programach studiów wynikają z potrzeby dostosowania nauczanych przedmiotów do wymogów rynku i są naturalnym następstwem tych wymogów. Dla przykładu podam, że na kierunku informatyka te plany zmieniały się każdego roku. Ta dziedzina nauki zmienia się bardzo szybko i musieliśmy adaptować plany do potrzeb pracodawców. Druga część pytania w moim przekonaniu jest bezzasadna. Mam pełną świadomość, że zmiana planów studiów niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo polegające na tym, że jeśli ktoś musi powtarzać semestr, czy rok to oczywiście pojawiają się różnice programowe, ale postępowanie w takich sytuacjach reguluje Regulamin studiów.

klu: Czy są jakieś możliwości wyboru własnej ścieżki studiów, komponowania zajęć według zainteresowań?
Antoni Cieśla: Oczywiście tak. Nazywamy to mobilnością. Pozwala na to indywidualny tok studiów. Należy znaleźć opiekuna naukowego i wcześniej wykazać się dobrymi postępami w studiowaniu (dość wysoką średnią). Warto zdecydować się na ten krok i nakreślić swoją własną mapę drogową (roadmap) i to już poczynając od drugiego roku studiów.

kosa: Który z kierunków na AGH w tym roku wydaje się być najbardziej oblegany? Czy są jakieś kierunki do zamknięcia?
Antoni Cieśla: W roku akademickim 2007/2008 najbardziej obleganymi kierunkami były: Socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych, informatyka, informatyka Stosowana, Budownictwo, Automatyka i Robotyka. Nie przewidujemy likwidacji żadnych kierunków kształcenia ponieważ na każdy z oferowanych kierunków mamy kandydatów.

kamil: Czy zapisze się Pan Rektor do portalu nasza-klasa.pl? Wtedy wiedzielibyśmy, które AGH jest prawdziwy :-), bo teraz jest ich kilkaset
Antoni Cieśla: Nie przewidywałem zapisania się do portalu, ale skoro to ma być wyróżnikiem prawdziwego AGH, to chętnie to zrobię. Planujemy także utworzyć wlasne strony dla społeczności AGH (tego prawdziwego AGH)

kali: Co mają na celu zmiany orła AGH na jakieś bohomazy kolorowe? Co komu orzeł przeszkadzał?
Antoni Cieśla: Ostatnie decyzje Senatu (listopadowe) miały na celu przywrócenie historycznej postaci orła i nadania mu należnego miejsca w historii AGH. Nie są to, jak Pan twierdzi, kolorowe bohomazy. Instytucja, która niebawem będzie obchodzić jubileusz 90-lecia musi dbać o swoje korzenie i tradycje.

Moderator: To będzie sotatnie npytanie do Rektora

kasiunia: Czy na AGH są dostępne pokoje gościnne dla pracowników innych uczelni z Polski? Z kim się kontaktować?
Antoni Cieśla: Tak, są. Należy się kontaktować z kierownictwem Miasteczka Studenckiego.

Antoni Cieśla: Dziękuję bardzo za spotkanie. Zbliża się sesja, życzę zatem wszystkim zdobycia zaliczen i zdania wszystkich egzaminów na najwyższe oceny, jakie regulamin przewiduje (nawet te z serduszkiem).

Moderator: Na następny czat zapraszamy 20 lutego 2008

** kończy się dyskusja moderowana


Czat prowadził - Krzysztof Ryba
Moderator - Ireneusz Hyra