Wydarzenia

kukdm19

Top 500 Innovators – przedłużenie rekrutacji

Top 500 Innovators – przedłużenie rekrutacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedłużyło nabór do trzeciej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization. Kandydaci mogą nadsyłać aplikacje do 15 lutego br.

Top 500 Innovators to 9-tygodniowy program stażowo-szkoleniowy na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities), takich jak: Stanford University, University of California w Berkeley, University of Cambridge.

W programie mogą wziąć udział pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra i prowadzą badania w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań w ramach wymienionych dziedzin nauki.

Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki.

Przypomnijmy, że w dotychczasowych edycjach uczestniczyło dwunastu młodych naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej. Relację z ich pobytu w Berkeley i Stanford można śledzić na blogu: www.zaghnastanford.blogspot.com

W rekrutacji w roku 2013 zostanie wybranych 160 uczestników projektu, którzy wyjadą w 4 grupach po 40 osób w terminach: kwiecień - czerwiec 2013 i październik - grudzień 2013.

Przyjmowanie zgłoszeń do programu jest prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną.

Więcej informacji o projekcie:

Regulamin rekrutacji
Formularz aplikacyjny