Wydarzenia

kukdm19

AGH w czołówce

AGH w czołówce

W najnowszym rankingu szkół wyższych opublikowanym przez tygodnik „Wprost" Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła III miejsce wśród 50 uczelni wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców.

Ranking sporządzono na podstawie sondażu, który został przeprowadzony na przełomie lutego i marca 2013 roku na próbie 500 największych pod względem przychodów firm w Polsce.

Twórcy rankingu wyodrębnili 14 najpopularniejszych grup kierunków. Na koniec utworzyli listę 50 szkół wyższych, które w sumie uzyskały najwięcej wskazań pracodawców.

Szkoły wyższe, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców (pierwsze 15 miejsc))

1. Politechnika Warszawska
2. Politechnika Wrocławska
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
4. Politechnika Śląska, Gliwice
5. Uniwersytet Warszawski
6. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
7. Politechnika Gdańska
8. Politechnika Łódzka
9. Politechnika Poznańska
10. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
11. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
12. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
13. Uniwersytet Jagielloński
14. Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
15. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

W ramach 14 najpopularniejszych grup kierunków twórcy rankingu opracowali listę dziesięciu szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej pożądani na rynku pracy.(Poniżej pierwsze pięć miejsc zestawienia).

Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła pierwsze miejsca w grupach kierunków: Energetyka, elektroenergetyka, sieci i systemy energetyczne oraz Górnictwo i geologia.

Energetyka, elektroenergetyka, sieci i systemy energetyczne

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2. Politechnika Warszawska
3. Politechnika Wrocławska
4. Politechnika Śląska, Gliwice
5. Politechnika Łódzka

Górnictwo i geologia

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2. Politechnika Wrocławska
3. Politechnika Śląska, Gliwice
4. Politechnika Warszawska
5. Politechnika Gdańska

W grupach kierunków: Elektronika, elektrotechnika oraz Mechanika, budowa maszyn, automatyka, robotyka nasza uczelnia została sklasyfikowana na drugiej pozycji.

Elektronika, elektrotechnika

1. Politechnika Wrocławska
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. Politechnika Śląska, Gliwice
4. Politechnika Warszawska
5. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Mechanika, budowa maszyn, automatyka, robotyka

1. Politechnika Warszawska
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. Politechnika Wrocławska
4. Politechnika Śląska, Gliwice
5. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Trzecie miejsca przypadły grupom kierunków: Ekonomika transportu i logistyka, Informatyka i telekomunikacja oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Ekonomika transportu i logistyka

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2. Politechnika Warszawska
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
4. Politechnika Wrocławska
5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Informatyka i telekomunikacja

1. Politechnika Wrocławska
2. Politechnika Warszawska
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
4. Politechnika Gdańska
5. Politechnika Łódzka

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1. Politechnika Warszawska
2. Politechnika Wrocławska
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
4. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
5. Politechnika Śląska, Gliwice

Z kolei w kategoriach: Chemia oraz Inżynieria i ochrona środowiska nasza uczelnia uplasowała się na pozycji czwartej.

Chemia

1. Politechnika Warszawska
2. Politechnika Wrocławska
3. Politechnika Poznańska
4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
5. Politechnika Śląska, Gliwice

Inżynieria i ochrona środowiska

1. Politechnika Wrocławska
2. Politechnika Śląska, Gliwice
3. Politechnika Gdańska
4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
5. Politechnika Łódzka