Wydarzenia

kukdm19

Dzień Otwarty 2015

Dzień Otwarty 2015

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH serdecznie zaprasza 23 listopada 2015 na Dzień Otwarty organizowany corocznie dla środowiska naukowego Krakowa i Małopolski. W ramach spotkania prezentowane są najnowsze kierunki rozwoju architektur komputerowych i sieciowych, nowe technologie oprogramowania oraz działalność naszego Centrum; jego zasoby sprzętowe, oprogramowanie i oferowane usługi.

Prezentacje i wykłady odbywają się w auli AGH w budynku A0 przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie. Wstęp wolny.

Program Dnia Otwartego

9.00

 • Otwarcie - Prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Cyfronet Centrum Kompetencji Gridowych i Cloudowych - Prof. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH
 • Program PLGrid dla Nauki Polskiej Prof. Jacek Kitowski KI AGH, ACK CYFRONET AGH
 • Przyjazny dostęp do aplikacji i platform w PLGrid - Tomasz Szepieniec, ACK CYFRONET AGH

10.30 - 10.50 przerwa na kawę

10:50

 • Obliczenia wielkiej skali w astrofizyce wysokich energii - projekt CTA - Prof. Jacek Niemiec, IFJ PAN
 • Integracja badań naukowych geofizycznych zagrożeń antropogenicznych - projekt EPOS - Prof. Stanisław Lasocki, IGF PAN
 • ANSYS - narzędzie do symulacji złożonych zjawisk wytrzymałościowych, przepływowych i pola elektromagnetycznego - Dr Leszek Rudniak, SymKom
 • Zastosowanie pakietu ADF w opisie struktury elektronowej układów molekularnych oraz modelowaniu procesów chemicznych - Dr Mariusz Mitoraj, Uniwersytet Jagielloński

12.20 - 12.50 przerwa na lunch

12.50

 • Prometheus - Discover Your Parallel Universe - Dr Paweł Gepner, Intel Co.
 • Innowacyjne technologie informatyczne zastosowane w superkomputerze Prometheus - Krzysztof Góźdź, Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o.
 • Najszybszy system plików w Polsce dla superkomputera Prometheus - Dariusz Skonieczny, COMTEGRA Sp. z o. o.

13.50 Wręczenie nagród dla laureatów konkursu na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK CYFRONET AGH - Prof. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Prezentacje laureatów:

 • Właściwości konformacyjne pochodnych α,β - dehydrofenyloalaniny - Dr Aneta Buczek, Uniwersytet Opolski
 • Specjalizowane algorytmy numeryczne do dokładnego obliczania sum szeregów hipergeometrycznych wykorzystywanych w modelowaniu makroskopowo obsadzonych kwantowych stanów światła - Adam Buraczewski, Politechnika Warszawska
 • Synteza i charakterystyka materiałów hybrydowych w oparciu o nanostrukturalny TiO2 modyfikowany związkami aromatycznymi - Dr Justyna Mech, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Analiza wtórnych metabolitów roślin przy użyciu metod spektroskopii oscylacyjnej oraz obliczeń kwantowo-chemicznych - Dr Maciej Roman, Uniwersytet Jagielloński

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie: 12 633 34 26 lub e-mailem: cyfronet@cyfronet.krakow.pl

Programy poprzednich Dni Otwartych