CGW Workshop 2018

CGW Workshop 2018

W dniach 22-24 października 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się CGW Workshop'18. Termin zgłaszania streszczeń prezentacji został przesunięty na 30 września 2018.

CGW Workshop jest uznaną, międzynarodową konferencją, gromadzącą corocznie około 150 uczestników. Do tego grona należą zarówno wybitni informatycy jak i naukowcy różnych dziedzin, zajmujący się tworzeniem, rozwojem i wykorzystaniem technologii gridowych oraz chmurowych (ang. cloud computing) w badaniach naukowych, jak też wykorzystujących tradycyjne komputery dużej mocy w obliczeniach wielkiej skali.

Tematyka CGW obejmie swoim zasięgiem nie tylko nowe technologie informatyczne z zakresu HPC, gridów czy obliczeń w chmurze. W trakcie obrad prezentowane będą również: złożone środowiska aplikacji, symulacje procesów, układów i systemów wymagających obliczeń wielkiej skali, osiągnięcia dużych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Zagadnienia te referowane będą przez przedstawicieli zaawansowanych informatycznie projektów naukowych z wielu krajów oraz przez zaproszonych specjalistów światowej klasy obszaru ICT, zarówno ze środowiska nauki jak i gospodarki.

Podczas CGW 2018 poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • modele, metody i narzędzia do tworzenia aplikacji, inżynieria oprogramowania,
  • wirtualne laboratoria i środowiska do rozwiązywania problemów badawczych,
  • systemy gridowe, obliczenia w chmurze i HPC oraz sprawy bezpieczeństwa,
  • zarządzanie zasobami, planowanie, wirtualne organizacje,
  • gromadzenie, zarządzanie i monitorowanie dużych ilości danych,
  • analiza "big data" i uczenie maszynowe,
  • zagadnienia "open data",
  • związki nauki z gospodarką i społeczeństwem,
  • zagadnienia rozwoju narzędzi e-Nauki.

W ramach Konferencji odbędą się: sesje zaproszonych wykładowców, prezentacje uczestników i sesje plakatów naukowych.

Zapraszamy do zgłaszania streszczeń prezentacji do 30 września 2018. Więcej informacji ...

 

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza, budynki A-0 (Aula AGH) oraz D-17 (Katedra Informatyki)

Data

22-24 października 2018 r.

Organizatorzy

Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
Katedra Informatyki

Kontakt

cgw@cyfronet.pl

WWW

www.cyfronet.pl/cgw18/