Dzień Otwarty 2019

Dzień Otwarty 2019

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH serdecznie zaprasza 25 listopada 2019 na Dzień Otwarty, który jest organizowany corocznie dla środowiska naukowego Krakowa i Małopolski.

W ramach spotkania zaprezentowane zostaną m.in.: możliwości obliczeniowe superkomputerów i ich zastosowanie do analizy wyników badań – także z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, najnowsze kierunki rozwoju architektur superkomputerów, osiągnięcia naukowe młodych badaczy, wykorzystanie zasobów obliczeniowych w badaniach i współpracy naukowców z przemysłem oraz działalność naszego Centrum.

Więcej informacji i program dostępne są na stronie www.