Wydarzenia

CGW'17

Pracownicy

Aby uzyskać połączenie z wybranym numerem wewnętrznym, należy najpierw wybrać numer centrali telefonicznej
12 632 33 55, a następnie tonowo numer wewnętrzny.

Imię i Nazwisko Tel. wewnętrzny Tel. bezpośredni
Dyrektor Naczelny (ACK-DN)
Kazimierz Wiatr 203 +48126333426
Zastępca Dyrektora
Karol Krawentek (ACK-ZDI) 111 +48126333426
Agnieszka Szymańska (ACK-ZDA) 202 +48126333426
Angelika Zaleska - Walterbach (ACK-ZDF) 206 +48126338053
Dział Sieci Komputerowych (ACK-DSK)
Krzysztof Gaweł (kierownik) 117 +48126341025
Marek Chorąży 110 --
Ireneusz Michał Hyra 109 +48126323708
Adam Krzyżek 118 +48126325216
Paweł Kurzyniec 113 -
Marcin Luboń 107 -
Elżbieta Magiera 116 -
Małgorzata Magiera 116 -
Bartłomiej Matyszkowicz 107 -
Wacław Milecki 113 -
Jarosław Moskała 119 -
Józef Paruch 119 -
Jerzy Pawlus 118 +48126323610
Krzysztof Nil Ryba 107 -
Witold Witkowski 109 +48126323708
Dział Komputerów Dużej Mocy (ACK-DKDM)
Patryk Lasoń (kierownik) 603 -
Jacek Budzowski 604 -
Maciej Pawlik 604 -
Dział Oprogramowania HPC (ACK-DOHPC)
Łukasz Flis (kierownik) 603 -
Maciej Czuchry 605 -
Andrzej Dorobisz 320 +48126333426
Michał Kotwica 605 -
Klemens Noga 605 -
Bartosz Sułkowski 605 -
Dział Pamięci Masowych (ACK-DPM)
Marek Magryś (kierownik) 603 -
Dominika Kałafut 707 -
Adrian Marszalik 703 -
Grzegorz Sułkowski 707 -
Dział Użytkowników Komputerów Dużej Mocy (ACK-DUKDM)
Mariusz Sterzel (kierownik) 314 -
Lucyna Bodek 321 -
Mieszko Cholewa 304 -
Jacek Chudzik 304 -
Maciej Czuchry 605 -
Anna Golik 304 -
Łukasz Kitowski 317 -
Magdalena Kruszelnicka 312 -
Lucyna Kunert Witkowska 321 -
Marek Kwaśniewski 321 -
Klemens Noga 605 -
Robert Pająk 312 -
Mieczysław Pilipczuk 321 -
Piotr Wyrostek 317 -
Andrzej Zemła 304 -
Dział Techniczny Nawojki (ACK-DTN)
Damian Trela (kierownik) 410 -
Tomasz Buła 407 -
Artur Dorynek 407 -
Grzegorz Kochniarczyk 407 -
Jerzy Maruszewski 407 -
Sebastian Ziętara 407 -
Rafał Ziętko 410 -
Dział Techniczny Pychowice (ACK-DTP)
Mariusz Kula (kierownik) 734 -
Wojciech Czulak 633 -
Jakub Jakubowski 633 -
Wacław Klimek 633 -
Przemysław Kuzdra 633 -
Krzysztof Rozwadowski 633 -
Krzysztof Surówka 633 -
Dział Administracyjny (ACK-DA)
Agnieszka Szymańska (kierownik) 202 -
Justyna Bogusz 219 -
Dorota Chachlowska 203 -
Renata Dorynek 203 +48126333426
Monika Gólska 221 -
Krzysztof Heilman 634 -
Joanna Kurek 218 -
Barbara Kurowska 209 -
Małgorzata Machnik 634 -
Lucyna Mądry 409 -
Zofia Pyzioł 409 -
Marta Serwin 219 -
Krystyna Wójcik 409 -
Dział Ekonomiczno Finansowy (ACK-DEF)
Angelika Zaleska - Walterbach (kierownik) 206 -
Marcin Bugaj 212 -
Anna Janda 216 -
Małgorzata Kurlit - Dukalska 217 -
Joanna Pitala 217 -
Elżbieta Sibiga 213 -
Szymon Tatar 216 -
Iwona Zielińska 213 -
Dział Obsługi Projektów (ACK-DOBP)
Aleksandra Pałuk (kierownik) 208 -
Krystyna Ewich 214 -
Izabela Seweryn 214 -
Katarzyna Zwolska 208 -
Labolatorium Akceleracji Obliczeń (ACK-LAO)
Paweł Russek (kierownik) 320 +48126333426
Agnieszka Dąbrowska - Boruch 320 +48126333426
Andrzej Dorobisz 320 +48126333426
Rafał Frączek 320 +48126333426
Ernest Jamro 319 -
Michał Karwatowski 319 -
Sebastian Koryciak 319 -
Marcin Pietroń 319 -
Maciej Wielgosz 319 -
Labolatorium Technik Wizualnych (ACK-LTW)
Jacek Przybylski (kierownik) 706 -
Laboratorium Technologii Chmurowych (ACK-LTC)
Łukasz Dutka (kierownik) 220 +48126333426
Laboratorium Przetwarzania Danych (ACK-LPD)
Tomasz Szepieniec (kierownik) 310 -
Laboratorium Metod Informatycznych w Medycynie (ACK-LMIM)
Marian Bubak (kierownik) 318 +48126333426
Zespół Strategii i Rozwoju (ACK-ZSR)
Kazimierz Wiatr (kierownik) 203 +48126333426
Marian Bubak 318 +48126333426
Łukasz Dutka 220 +48126333426
Łukasz Flis 603 -
Krzysztof Gaweł 117 +48126341025
Ernest Jamro 319 -
Jacek Kitowski 220 +48126333426
Karol Krawentek 111 +48126333426
Patryk Lasoń 603 -
Marek Magryś 603 -
Paweł Russek 320 +48126333426
Renata Słota 320 +48126333426
Mariusz Sterzel 314 -
Tomasz Szepieniec 310 -
Agnieszka Szymańska 202 +48126333426
Angelika Zaleska - Walterbach 206 +48126338053
Andrzej Zemła 304 -
Zespół Bezpieczeństwa Informacji (ACK-ZBI)
Andrzej Oziębło (kierownik) 316 -
Stefan Świąć 316 -
Zespół Bezpieczeństwa (ACK-ZB)
Kazimierz Wiatr kierownik 203 +48126333426
Karol Krawentek 111 +48126333426
Agnieszka Szymańska 202 +48126333426
Monika Gólska 221 -
Łukasz Flis 603 -
Jerzy Kołtun 207 -
Adam Krzyżek 118 +48126325216
Patryk Lasoń 603 -
Marek Magryś 603 -
Wacław Milecki 113 -
Andrzej Oziębło 316 -
Jerzy Pawlus 118 +48126323610
Andrzej Zemła 304 -
Zespół Współpracy Europejskiej (ACK-ZWE)
Jacek Kitowski (kierownik) 220 +48126333426
Andrzej Bacz 313 -
Tomasz Balawajder 305 -
Marian Bubak 318 +48126333426
Roksana Dobrzańska 308 -
Łukasz Dutka 220 +48126333426
Tomasz Grabarczyk 305 -
Tomasz Gubała 704 -
Daniel Harężlak 705 -
Marek Kasztelnik 705 -
Joanna Kocot 311 -
Aleksander Kusznir 318 -
Maciej Malawski 704 -
Krzysztof Marszałek 309 -
Krystyna Milian 313 -
Jan Meizner 704 -
Piotr Nowakowski 704 -
Agnieszka Pułapa 311 -
Jakub Sawicki 309 -
Hubert Siejkowski 307 -
Tomasz Szepieniec 310 -
Michał Szostak 308 -
Piotr Szwarnóg 305 -
Marta Świątkowska 309 --
Michał Turała 220 +48126333426
Piotr Wójcik 307 -
Bartosz Wilk 308 -
Jarosław Zbozień 308 -
Wojciech Ziajka 309 -
Sekcja Techniczna (ACK-ST)
Lesław Krzyworzeka (kierownik) 411 -
Sekcja Bezpieczeństwa Komputerów Osobistych (ACK-SBKO)
Jerzy Kołtun (kierownik) 207 -
Marek Pogoda 207 -
Sekcja Operatorów (ACK-SO)
Wanda Kozioł (kierownik) 416 +48126323355
Wiesława Bąk 416 +48126323355
Janina Kawa 416 +48126323355
Ewa Sitko 416 +48126323355
Maria Soboń 416 +48126323355


Stan na dzień 18 października 2017