e-Nauczanie

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH dynamicznie rozszerza możliwości obliczeniowe udostępnionych komputerów dużej mocy oraz oferuje coraz bogatsze oprogramowanie do rozwiązywania problemów z wielu dziedzin nauki. Efektywne wykorzystanie zainstalowanych zasobów i nowych technologii staje się wyzwaniem dla środowiska naukowego, dlatego też CYFRONET zwraca dużą uwagę na przygotowanie kompletnej dokumentacji i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń dla użytkowników. Pakiet przedstawianych tematów jest sukcesywnie rozszerzany i dostosowywany do potrzeb naukowców.

Aby ułatwić użytkownikom dostęp do informacji i materiałów prezentowanych w trakcie szkoleń tradycyjnych, została utworzona nowa usługa Platforma szkoleń zdalnych eKursy, oparta na platformie e-nauczania Moodle. Usługa ta została zrealizowana w ramach projektu PLGrid Core.