Superkomputer Prometheus

Prometheus z Cyfronet AGH w pierwszej setce najszybszych superkomputerów świata! ...