górne tło

SAS - system do przetwarzania informacji

Logo firmy SAS

Statistical Analysis System jest nowoczesnym systemem przetwarzania informacji. System SAS, rozwijany od roku 1974, służył w przeszłości głównie do analizy danych statystycznych. Obecny jego kształt to zespół wielu modułów, przeznaczonych do analizy dużych zbiorów danych dla potrzeb podejmowania decyzji, badań rynku, opracowywania danych eksperymentalnych i wspomagania innych obliczeń, wykorzystujących metody statystyczne, oraz do tworzenia kompleksowych systemów informacyjnych.

Główne funkcje, cechy i mechanizmy systemu SAS to:

Wersja 9.3 systemu SAS jest zainstalowana na klastrze IBM Blade Center HS21 – komputer Mars.
Wersja ta obejmuje następujące moduły:

Strona producenta: www.sas.com

Dokumentacja producenta: support.sas.com/documentation

Sposób użycia w ACK CYFRONET AGH: kdm.cyfronet.pl/portal/SAS

dolne tlo