górne tło

ABAQUS

ABAQUS jest pakietem programów służących do rozwiązywania skomplikowanych problemów inżynierskich. ABAQUS jest powszechnie używany na świecie w przemyśle maszynowym i samochodowym, hutniczym i wydobywczym, stoczniowym i lotniczym – wszędzie tam, gdzie konieczna jest rzetelna ocena wytrzymałościowa elementów maszyn lub konstrukcji inżynierskich.

ABAQUS początkowo rozwijany przez amerykańską firmę Hibbitt, Karlsson & Sorensen, obecnie jest własnością firmy SIMULIA, należącej do Dassault Systèmes.

To co wyróżnia ABAQUS spośród innych programów, to jego modularna budowa. Architektura programu oparta jest na koncepcji bibliotek. Pozwoliło to na stworzenie możliwości łączenia dowolnych ich elementów. Użytkownik może tworzyć dowolne kombinacje elementów skończonych, materiałów, procedur analizy i sekwencji obciążeń. Biblioteka elementów skończonych pozwala na modelowanie dowolnie skomplikowanych geometrii układów i zawiera sprawdzone w praktyce i przetestowane elementy skończone. Biblioteka modeli materiałów pozwala na modelowanie izotropowych i anizotropowych metali w procesach adiabatycznych i izotermicznych, dla małych i dużych prędkości odkształceń, dla skończonych deformacji. Biblioteka materiałów zawiera także modele przeznaczone do analizy gum, plastyków, kompozytów, zbrojonych betonów, pianek i materiałów geotechnicznych takich jak grunty czy skały. Biblioteka procedur analizy oferuje możliwości analizy stanu naprężeń, odkształceń i przemieszczeń dowolnie nieliniowych procesów i również ustalonego i nieustalonego przepływu ciepła, transportu masy, analizy akustyczne i piezoelektryczne. Analizy te mogą być przeprowadzone niezależnie, sekwencyjnie lub jako całkowicie sprzężone z analizą naprężeń.

ABAQUS zawiera następujące moduły:


ABAQUS umożliwia równoległe wykonywanie obliczeń w trybach MPI i wątków (threads).

Strona producenta: www.3ds.com/products/simulia/overview

Dokumentacja producenta: baribal.cyf-kr.edu.pl:2080

Sposób użycia: kdm.cyfronet.pl/portal/ABAQUS

dolne tlo