górne tło

Formularze rejestracyjne

1. Wszystkie komputery zainstalowane w ACK Cyfronet AGH mogą być wykorzystywane jedynie do obliczeń naukowych oraz szkoleniowych.

2. Na komputerach Prometheus i Zeus rejestracja dokonywana jest w sposób elektroniczny poprzez Portal PLGrid i nie wymaga dodatkowych podpisów:

3. W przypadku innych komputerów (konto pocztowe, konto w systemie PlatonU3), wypełnione formularze muszą być podpisane przez przełożonego (kierownika jednostki, dziekana, itp.) i należy je dostarczyć do Działu Użytkowników KDM w ACK Cyfronet AGH (Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 321; tel. 12 632 3355 w. 321):

dolne tlo