górne tło

Opera

Opera ekran Oprogramowanie Opera składa się z dwóch modułów: Opera-2d i Opera-3d. Opera 2d jest dwuwymiarowym pakietem obliczeniowym, wykorzystującym metodę elementów skończonych, umożliwiającym analizę pól elektromagnetycznych w skomplikowanych obiektach fizycznych. Pole elektromagnetyczne, jak zwykle w pakietach dwuwymiarowych, opisywane jest za pomocą magnetycznego potencjału wektorowego.

Opis modelu odbywa się za pomocą znanych z pakietów CAD metod (możliwe jest również bezpośrednie wczytywanie geometrii obiektów utworzonych za pomocą programu AutoCad). Obiekt jest definiowany jako połączenie obszarów wielobocznych, które są automatycznie dzielone na elementy. Kontrola gęstości podziału odbywa się metodą wyboru liczby punktów konturowych. Możliwe jest również uzyskanie nierównomiernego podziału boków wieloboku oraz generowanie elementów czworokątnych o regularnym podziale wewnętrznym. Pakiet umożliwia zastosowanie elementów z liniową lub kwadratową funkcją kształtu (sześciowęzłowych). Regiony (wieloboki) mogą być kopiowane lub replikowane (z zachowaniem własności) z zastosowaniem obrotu, odbicia lustrzanego lub transformacji współrzędnych. Materiały ferromagnetyczne (również aniztropowe oraz magnesy trwałe) są opisywane za pomocą wprowadzanych charakterystyk magnesowania, z możliwością kontroli ich poprawności.

Opera-2d udostępnia szereg modułów obliczeniowych zorientowanych na rozwiązanie specyficznych zagadnień:

Najnowsza wersja – 15 – oprogramowania OPERA, zawierająca system Opera-2d i Opera-3d, jest zainstalowana na komputerze IBM BladeCenter – "Mars" (węzeł mars14). Dodatkowo, instalacja Opery zawiera moduły optymalizacyjne: OPERA_2D_OPT i OPERA_3D_OPT.

Moduły optymalizacyjne pozwalają na automatyczne sprzężenie procesu optymalizacji z elektromagnetyczną symulacją nieliniową obiektów metodą elementów skończonych 2D i 3D za pomocą elementów krawędziowych oraz sprzężeniem z obwodami zewnętrznymi.

System Opera-2d w wersji 15 został rozszerzony o moduł Demagnetization.

W ACK CYFRONET AGH oprogramowanie OPERA zainstalowane jest na jednym węźle klastra  Mars.

Strony producenta:

Informacje o Opera-2d
Informacje o Opera-3d

Sposób uzycia: kdm.cyfronet.pl/portal/OPERA

Podręczniki komputerowe: W trakcie sesji systemu OPERA dostępny jest interakcyjny help.

Wydawnictwa książkowe dla starszej wersji OPERA, dostępne w bibliotece ACK Cyfronet AGH:

dolne tlo