górne tło

ACK-DA-ZP-28-2/13

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 200000 euro)

Dostawa zasilacza o konstrukcji modułowej

Kraków, dnia 17 stycznia 2013

dolne tlo