górne tło

Konfiguracja połączenia

Informacje techniczne
dla użytkowników obsługiwanych przez ACK Cyfronet AGH
pomocne przy konfigurowaniu połączenia do sieci eduroam
 

Najszybszą metodą na skonfigurowanie połączenia jest posłużenie się automatycznymi instalatorami dostępnymi pod adresem http://cat.eduroam.org/ .

Po kliknięciu w pasek "użytkownik eduroam: pobierz instalator eduroam" pojawi się okienko z wyborem instytucji. Dla kont pochodzących z Cyfronetu należy wybrac z listy Cyfronet a następnie właściwy system operacyjny.

W indywidualnych przypdakach, np. gdy użytkownik dysponuje systemem nie wspieranym przez automatyczne instalatory, może zaistnieć konieczność wykonania "ręcznej" konfiguracji. 

Poniżej przedstawione są wskazówki mogące ułatwić proces konfiguracji:

Dla systemu operacyjnego typu Linux, na potrzeby uwierzytelniania można stosować oprogramowanie "wpa_supplicant". Przykładowa konfiguracja dla "wpa_supplicant":

network={
ssid="eduroam"
scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-EAP
eap=PEAP
identity="cyf-kr666@cyfronet.pl"
password="haslo"
ca_cert="cyfcacert.der"
phase1="peaplabel=0"
phase2="auth=MSCHAPV2"
}

UWAGA - bardzo ważny dla bezpieczenstwa jest zainstalowany oraz sprawdzany w trakcie uwierzytelniania certyfikat serwera. Jakiekolwiek problemy z certyfikatem mogą wskazywać na próbę przejęcia procedury uwierzytelniania przez fałszywy serwer i powinny być zgłaszane do administratora sieci.

dolne tlo