górne tło

Otwarcie Laboratorium Technik Wizualnych2

W dniu 6 grudnia 2017 o godzinie 11:15 w budynku ACK Cyfronet AGH zostało otwarte Laboratorium Technik Wizualnych.

Laboratorium będzie miejscem powstawania jednej z usług informatycznych dla AGH i środowiska akademickiego Krakowa, polegającej na tworzeniu materiałów audiowizualnych prezentujących osiągnięcia polskiej nauki.

Program uroczystego otwarcia:

dolne tlo