górne tło

Projekty

Zespół DICE

ACK Cyfronet AGH przywiązuje dużą wagę do współpracy międzynarodowej. Pracownicy Centrum uczestniczą w kierowniczych gremiach organizacji informatycznych oraz komitetach programowych i organizacyjnych konferencji naukowych.

ACK Cyfronet AGH uczestniczy w licznych projektach finansowanych przez fundusze unijne oraz polski rząd. Badania naukowe prowadzone w Cyfronecie koncentrują się na środowiskach gridowych i chmurowych, paradygmatach programowania, portalach naukowych, efektywnym wykorzystaniu zasobów obliczeniowych i dyskowych, a także na rekonfigurowalnych systemach komputerowych FPGA i GPGPU.

ACK Cyfronet AGH od wielu lat współpracuje w zakresie rozwoju systemów informatycznych z Katedrą Informatyki AGH oraz z IFJ PAN w tworzeniu środowiska dla obliczeń dużej skali dla potrzeb fizyki cząstek elementarnych. Współpraca tych 3 instytucji zaowocowała objęciem przez Cyfronet funkcji koordynatora projektu CrossGrid (2002-2005), w którym brało udział 21 partnerów z 11 krajów i którego celem było zaimplementowanie i wdrożenie szeregu aplikacji interaktywnych w rozproszonym środowisku obliczeniowym. Sukces CrossGrid-u, a także kontakty i doświadczenia zdobyte w tym projekcie umożliwiły Cyfronetowi udział w wielu kolejnych projektach w trakcie 6-go i 7-go Programu Ramowego UE. Dzięki tym projektom ACK Cyfronet AGH, KI AGH oraz IFJ PAN znacznie rozszerzyły tematykę badawczą oraz zwiększyły liczbę zagranicznych partnerów.

W latach 2009-2012 Cyfronet był koordynatorem projektu PL-Grid, którego celem było zbudowanie Polskiej Infrastruktury Obliczeniowej (Infrastruktury PLGrid). Następnie, Centrum koordynowało projekty PLGrid Plus (2011-2014) i PLGrid NG (2014-2015), których zadaniem były m.in. kontynuacja rozwoju tej infrastruktury oraz przygotowanie dedykowanych usług dziedzinowych dla grup badaczy reprezentujących wiele różnych dyscyplin naukowych. Cyfronet jest obecnie rozpoznawany jako Narodowe Centrum Kompetencji w zakresie rozproszonych infrastruktur obliczeniowych. Potwierdzeniem tego faktu jest przyznanie ACK Cyfronet AGH środków na realizację kolejnego przedsięwzięcia – PLGrid Core (2014-2015). Projekt ten miał na celu rozwój możliwości infrastruktury, m.in. w zakresie obliczeń chmurowych i na dużych zasobach danych.

Współpraca ACK Cyfronet AGH i KI AGH przyczyniła się także do utworzenia zespołu DICE (DIstributed Computing Environments), w skład którego wchodzą naukowcy i eksperci z dziedziny IT, pracujący w tych instytucjach w ramach projektów naukowych, realizowanych w Cyfronecie. Zespół ten specjalizuje się w wielkoskalowych obliczeniach rozproszonych oraz w technologiach internetowych, gridowych i chmurowych. Prace prowadzone przez zespół DICE obejmują m.in. opracowywanie nowych metod, narzędzi i środowisk obliczeniowych, które są następnie wykorzystywane do obliczeń wspierających rozwiązywanie problemów w różnych dziedzinach nauki, opieki zdrowotnej i przemysłu.

Udział Cyfronetu w przedsięwzięciach i projektach o zasięgu międzynarodowym lub krajowym przyniósł wiele innych korzyści:

Uczestnictwo w projektach finansowanych przez Unię Europejską uważane jest za niezbędny element działalności naukowej Cyfronetu, a szerzej – środowisk naukowych Polski, z uwagi na korzyści dotyczące transferu technologii, rozwijania współpracy międzynarodowej oraz edukacji młodej kadry.

dolne tlo