|     |     |     |     |     |     |     |  

 

Zgłoszenie uczestnictwa

   Opłata konferencyjna – przyjazd: 8. marca ( 7. marca )
 • 300 (400) zł + VAT*) - dla autora prezentującego referat,
 • 350 (450) zł + VAT*) - dla uczestników z uczelni lub instytutów naukowych,
 • 450 (550) zł + VAT*) - dla uczestników z instytucji komercyjnych,
 • Opłata obejmuje: udział w obradach, materiały konferencyjne, obiady, śniadanie i poczęstunki w przerwach obrad, kolację regionalną oraz 1 (lub 2) noclegi w pokoju dwuosobowym. *)VAT - wg stawek obowiązujących w dniu wpłaty (nie dotyczy uczestników z AGH)
 • 20 zł + VAT*) - kolacja w dniu 7. marca (dla uczestników szkolenia kolacja jest bezpłatna)
 •    Formularz rejestracyjny
 • wersja MS Word
 • wersja PDF
 •    Płatność
  Płatności prosimy realizować przelewem bankowym:
  właściciel konta:  ACK CYFRONET AGH
  ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, Poland
  bank: Pekao S.A.
  ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków, Poland
  nr rachunku: 
  swift: 
  tytułem: 
  PL 11 1240 4722 1111 0000 4849 0168
  PKOPPLPW
  KUKDM'12, imię i nazwisko uczestnika
  lub kartą kredytową (VISA, MasterCard / Eurocard).
     Sposób rejestracji
  Wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny prosimy przesłać do 24 LUTEGO 2012 r. -
 • faxem, na numer 12 633 8054, lub
 • e-mailem do kdm@cyfronet.pl, jako załącznik ( .pdf , .jpg), lub
 • pocztą na adres: ACK Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków (KUKDM'12).