Organizatorzy

ACK Cyfronet AGH AGH


Uprzejmie informujemy, że ACK Cyfronet AGH organizuje KU KDM'20 i Dzień Otwarty w dniach 23-24 listopada 2020 r.
Z powodu trwającej epidemii koronawirusa (COVID-19) wydarzenie to jest organizowane online.
Więcej informacji znajduje się na nowej stronie WWW: https://www.cyfronet.krakow.pl/doack2020/ACK Cyfronet AGH organizuje Konferencję Użytkowników KDM od roku 2008. Jej podstawowym założeniem było zainicjowanie corocznych spotkań naukowych gromadzących użytkowników, którzy wykonują obliczenia z wykorzystaniem komputerów dużej mocy i oprogramowania, udostępnianych przez ACK Cyfronet AGH.
Konferencja obejmuje prezentacje użytkowników i zaproszonych gości, zajęcia szkoleniowe dotyczące optymalnego wykorzystania zasobów sprzętowych i oprogramowania ACK Cyfronet AGH, sesje dyskusyjne oraz spotkania z dostawcami sprzętu informatycznego i oprogramowania, a także dyskusję panelową na temat efektywnego wykorzystania zasobów informatycznych Cyfronetu.
Tematyka KU KDM koncentruje się na obliczeniach i symulacjach dużej skali, nowych algorytmach w informatyce, narzędziach i technikach w systemach dużej mocy obliczeniowej, a także na zastosowaniach informatyki w dydaktyce oraz bazach danych.

Sponsorzy

HPE Intel Wasko

Program konferencji

Program szkolenia

Rejestracja


Przed konferencją:
Do 7 lutego 2020  Do 13 lutego 2020 — prześlij nam streszczenie referatu (1-2 stron, max. 2000 znaków)
Do 17 lutego 2020 — otrzymasz decyzję o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia
Do 19 lutego 2020zarejestruj się jako uczestnik w konferencji (więcej o opłacie)

Po konferencji:
Do 10 kwietnia 2020 
— możesz dostarczyć pełną wersję referatu w j. ang.

Cele konferencji


Działania i plany
Obliczenia i wyniki
Spotkania i konsultacje
działania i plany
obliczenia i wyniki
spotkania i dyskusje

- Informacja o działalności i planach Cyfronetu.
- Przedstawienie nowych możliwości obliczeń wielkiej skali i przetwarzania danych z wykorzystaniem infrastruktury PLGrid (grid, cloud i HPC).
- Przegląd wyników prac realizowanych z wykorzystaniem zasobów obliczeniowych Cyfronetu i oprogramowania.
- Konsultacje, dyskusje i wymiana informacji pomiędzy użytkownikami a pracownikami Cyfronetu.
- Spotkanie z przedstawicielami producentów sprzętu i oprogramowania instalowanego w ACK Cyfronet AGH.

Miejsce


Ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy: Bel-Ami, ul. Goszczyńskiego 24, Zakopane.
Dojazd do miejsca konferencji we własnym zakresie.

Placeholder Picture
Zobacz w mapach google
Placeholder Picture

Informacje dla autorów


Streszczenia - obowiązkowe
Streszczenie referatu (1-2 stron, max. 2000 znaków) w j. ang. prosimy przesłać w pliku o nazwie Nazwisko_Imie.docx najpóźniej do dnia 13 lutego 2020, na adres kukdm@cyfronet.pl.

Streszczenie opracowane w formacie MS Word (szablon streszczenia) powinno zawierać:
- tytuł, autorów, instytucję, adres e-mail,
- treść z uwzględnieniem rezultatów obliczeń; może zawierać ilustracje i powinno składać się z następujących sekcji:
1. Introduction (max. 500 chars).
2. Description of the problem (max. 500 chars).
3. Solution of the problem (max. 1000 chars, together with the content of the References section) 
- the algorithm you have invented to solve your problem,
- the software (tools, services, libraries) used,
- the compute and storage resources used,
- PLGrid grant ID.
4. References.


Oświadczenie - obowiązkowe

Prosimy autorów streszczeń o przesłanie wypełnionego "Oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich" ("Statement on the transfer of copyrights") w formie skanu na adres kukdm@cyfronet.pl lub osobiście do pok. 321 w ACK Cyfronet AGH.


Prezentacje w trakcie konferencji

Podczas konferencji referaty mogą być prezentowane w języku polskim.
Prelegenci będą mieć 15-20 min. na wygłoszenie swojej prezentacji.
W przypadku dużej ilości nadesłanych referatów, część z nich może zostać zaprezentowana w formie plakatu + 3 min. prezentacja w trakcie specjalnej sesji plakatowej.


Publikacje - opcjonalne

Plik PDF z pełnym tekstem referatu (min. 12 stron) należy przygotować w j. ang. i przesłać na adres kukdm@cyfronet.pl, do 10 kwietnia 2020.
Rada Programowa - na podstawie pełnego tekstu referatu - dokona oceny i wyboru prac do opublikowania, m.in. w wydawnictwach: COMPUTER SCIENCE lub COMPUTING AND INFORMATICS.
Referat, zakwalifikowany do publikacji w jednym z czasopism, należy następnie przygotować zgodnie z formatem wymaganym przez to wydawnictwo.

Placeholder Picture

Opłata konferencyjna


Zależy od daty przyjazdu do Zakopanego – przyjazd: 5. marca (1 nocleg) / 4. marca (2 noclegi) – i wynosi:
- 400 (500) zł brutto - dla autora prezentującego referat,
- 450 (550) zł brutto - dla innych uczestników.

Uwaga: Opłata konferencyjna dla pracowników AGH nie zawiera podatku VAT i wynosi:
- 320 (410) zł - dla autora prezentującego referat,
- 370 (450) zł - dla pozostałych uczestników z AGH.

Opłata obejmuje: udział w obradach i szkoleniu, materiały konferencyjne, obiady, poczęstunki w przerwach obrad, kolację regionalną oraz 1 (lub 2) noclegi w pokoju dwuosobowym (ze śniadaniem).

Płatności prosimy realizować przelewem bankowym:
właściciel konta: ACK CYFRONET AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
bank: Pekao S.A., ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków, Poland
nr rachunku: PL 11 1240 4722 1111 0000 4849 0168
swift: PKOPPLPW
tytułem: KUKDM'20, imię i nazwisko uczestnika konferencji

Placeholder Picture

Kontakt


Masz pytania dotyczące konferencji?
Wyślij nam wiadomość na adres e-mail: 
kukdm@cyfronet.pl
lub zadzwoń do nas:
tel: 12 632 33 55, w. 317 lub w. 321
fax: 12 633 80 54