Dyrekcja

Dyrektor Naczelny Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr tel. +48 12 633-34-26 tel. wew. 203 www.kazimierzwiatr.pl
Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury Informatycznej mgr inż. Karol Krawentek tel. wew. 111
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych mgr Agnieszka Szymańska tel. wew. 202
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych mgr Angelika Zaleska - Walterbach tel. +48 12 633-80-53 tel. wew. 206