Baza Użytkownika

Baza Użytkownika Komputerów Dużej Mocy i Miejskiej Sieci Komputerowej w ACK CYFRONET AGH pracuje dla potrzeb krakowskiego środowiska naukowego oraz pracowników naukowych spoza Krakowa – użytkowników Centrum.

Baza spełnia trzy podstawowe funkcje:

  • usprawnia prace eksploatacyjne i administracyjne na różnych systemach komputerowych zainstalowanych w ACK CYFRONET AGH dla blisko 4000 użytkowników,
  • usprawnia gromadzenie i przetwarzanie danych oraz informacji o wykorzystaniu zasobów komputerowych CYFRONETu (w celach statystycznych i sprawozdawczości dla MNiSW),
  • udostępnia poprzez sieć gromadzone w bazie informacje:
    • tematy prac naukowo-badawczych realizowanych na komputerach w ACK CYFRONET AGH wraz z przydzielonym im numerem grantu obliczeniowego,
    • zgłoszone przez użytkowników informacje o publikacjach powstałych w wyniku wykorzystania zasobów komputerowych CYFRONETu (autorzy publikacji, tytuł publikacji, miejsce i rok wydania).

      Użytkownicy zobowiązani są do umieszczenia w swych publikacjach informacji o wykonaniu obliczeń na danym komputerze w ACK CYFRONET AGH. Zgodnie z zaleceniem byłego KBN (obecnie MNiSW) informacja ta powinna być uzupełniona numerem grantu obliczeniowego, który jest przydzielany przez Centrum. Zamieszczenie powyższych danych w publikacjach stanowi formę rozliczenia się z MNiSW za nieodpłatne korzystanie z komputerów dużej mocy obliczeniowej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r. nr 133, poz. 883, rozdział 4 art. 32 ustawy) informujemy o prawie wglądu do swoich danych, prawie do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Administracją bazy zajmuje się Dział Użytkowników Komputerów Dużej Mocy. Wszelkie pytania, sugestie lub zauważone błędy w danych prosimy kierować na adres yeksplo at cyfronet.krakow.pl