KONTAKTAKADEMICKIE CENTRUM KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH

Ul. Nawojki 11
30-950 Kraków
Tel. Centrala: 12 632 33 55
Tel. sekr. 12 633 34 26
Fax 12 634 10 84, 12 633 80 54
e-mail: projektMRPO1_2@cyfronet.pl
www.cyfronet.pl