Zamówienia publiczne

  1. ACK-DA-ZP-5000-1/19 - Dostawa specjalizowanego klastra obliczeniowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym
  2. ACK-DA-ZP-5000-2/19 - Dostawa i instalacja zestawu serwerów dla usług sieciowych w ACK Cyfronet AGH

Ogłoszenia archiwalne: