Zamówienia publiczne

  1. ACK-DA-ZP-28-7/20 - Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z monitoringiem systemów alarmowych oraz dozorem obiektów ACK Cyfronet AGH w Krakowie ul. Nawojki

Ogłoszenia archiwalne: