Zamówienia publiczne

  1. ACK-DA-ZP-28-29/19 - Rozbudowa instalacji detekcji pożaru i sterowania gaszeniem oraz gaszenia gazem IG-100 w wybranych pomieszczeniach w Budynku Technicznym ACK Cyfronet AGH w Krakowie przy ul. Podole 62 (II).
  2. ACK-DA-ZP-28-28/19 - Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z monitoringiem systemów alarmowych oraz dozorem obiektu ACK Cyfronet AGH w Krakowie ul. Podole 62

Ogłoszenia archiwalne: