Rejestracja konta pocztowego

Warunkiem koniecznym uzyskania konta pocztowego na serwerze w ACK CYFRONET AGH jest wypełnienie tzw. KARTY UŻYTKOWNIKA:

  • Karta użytkownika serwera poczty elektronicznej

Wypełniony i podpisany przez  przełożonego (kierownika jednostki, dziekana, itp.) formularz karty użytkownika należy dostarczyć do Działu Użytkowników KDM w ACK CYFRONET AGH (Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 308; tel. 12 632 33 55 w. 308).

Informacje dla użytkowników serwera poczty elektronicznej kinga.cyf-kr.edu.pl:

  • dopuszczalne formy adresu e-mailowego:
    • username@cyfronet.pl
    • username@cyf-kr.edu.pl
    • username@cyfronet.krakow.pl

Adresy serwerów DNS: 149.156.2.12, zapasowy: 149.156.4.11

Adres serwera pocztowego (SMTP – 587, POP3 – 995, IMAP – 993): kinga.cyf-kr.edu.pl

Dostęp do poczty elektronicznej poprzez stronę www: https://poczta.cyfronet.pl

Informacje o usługach sieciowych: http://www.cyfronet.krakow.pl/uslugi_sieciowe