Wydarzenia

CGW'18

SAS - system do przetwarzania informacji

Logo firmy SAS

Statistical Analysis System jest nowoczesnym systemem przetwarzania informacji. System SAS, rozwijany od roku 1974, służył w przeszłości głównie do analizy danych statystycznych. Obecny jego kształt to zespół wielu modułów, przeznaczonych do analizy dużych zbiorów danych dla potrzeb podejmowania decyzji, badań rynku, opracowywania danych eksperymentalnych i wspomagania innych obliczeń, wykorzystujących metody statystyczne, oraz do tworzenia kompleksowych systemów informacyjnych.

Główne funkcje, cechy i mechanizmy systemu SAS to:

 • narzędzia prezentacji i wizualizacji danych,
 • zarządzanie wbudowaną bazą danych,
 • narzędzia analizy statystycznej,
 • łatwy dostęp do różnych danych, niezależny od ich źródła i formatu,
 • wbudowany system wspomagania tworzenia aplikacji,
 • translatory języków programowania (m. in. 4GL, SQL, język programowania ekranów),
 • język projektowania obiektowego i biblioteka obiektów,
 • przetwarzanie klient/serwer,
 • wspomaganie przenoszenia aplikacji między różnymi platformami operacyjnymi, niezależność sprzętowa,
 • możliwość wyboru poziomu zaawansowania mechanizmów i tworzenia aplikacji.

Wersja 9.3 systemu SAS jest zainstalowana na klastrze IBM Blade Center HS21 – komputer Mars.
Wersja ta obejmuje następujące moduły:

 • Base SAS – podstawa systemu SAS,
 • SAS/ASSIST – generator programów i graficzny interfejs do systemu SAS,
 • SAS/GRAPH – narzędzia graficzne do prezentacji i analizy danych,
 • SAS/FSP – interakcyjne środowisko wprowadzania danych,
 • SAS/AF – interakcyjne środowisko rozwoju aplikacji,
 • SAS/STAT – zaawansowana analiza statystyczna,
 • SAS/INSIGHT– interakcyjna analiza statystyczna,
 • SAS/LAB – narzędzia pomocnicze analizy statystycznej przy badaniach laboratoryjnych i inżynierskich,
 • SAS/IML – interakcyjny język macierzowy do manipulacji danymi,
 • SAS/OR – narzędzia badań operacyjnych, optymalizacji, zarządzania projektami, programowania matematycznego,
 • SAS/ETS – narzędzia prognozowania, modelowania ekonometrycznego, analizy szeregów czasowych i raportowania finansowego,
 • SAS/QC – techniki poprawy jakości (projektowanie eksperymentów, analiza jakości).

Strona producenta: www.sas.com

Dokumentacja producenta: support.sas.com/documentation

Sposób użycia w ACK CYFRONET AGH: kdm.cyfronet.pl/portal/SAS