Anna Pajor

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Katedra Matematyki
Zakład Matematyki i Ekonometrii Finansowej
pok. 312, paw. A, tel. (012)2937421
e-mail: eopajor@cyf-kr.edu.pl


Uniwersytet Jagielloński
Instytut Matematyki
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
Wydział Matematyki i Informatyki
Zakład Matematyki Finansowej
pok. 1030, tel. (12) 664 6652
e-mail: Anna.Pajor@im.uj.edu.pl

Wykaz publikacji

Udział w projektach badawczych

Nagrody i wyróżnienia"Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i wiecej nic...
Umiejętność nawet bez dwóch onych zblednieje
                                                                                   w papier,
Tak niebłahą są dwójcą te siostry dwie!..."


C.K. Nowrid   [Do Bronisława Z.]


"Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
I większym staje się Bóg!"

A. Asnyk   [Do młodych]


Zabawki dla grzecznych dzieci (18+)

Narzędzie do rozwiązywania SUDOKU.ods

Narzędzie do rozwiązywania SUDOKU.xls