Udział w projektach badawczych

badania statutowych 2018:
Temat: Narzędzia i modele matematyczne w badaniach ekonomicznych
Kierownik: dr hab. Anna Pajor

badania statutowych 2017:
Temat: Narzędzia i modele matematyczno-statystyczne w teoretycznych i empirycznych badaniach ekonomicznych
Kierownik: dr hab. Anna Pajor

badania statutowych 2016:
Temat: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych (cz. VIII)
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Osiewalski

badania statutowych 2015:
Temat: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych (cz. VII)
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Osiewalski

badania statutowych 2014:
Temat: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych (cz. VI)
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Osiewalski

badania statutowych 2013:
Temat: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych (cz. V)
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Osiewalski

badania statutowych 2012:
Temat: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych (cz. IV)
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Osiewalski

badania statutowych 2011:
Temat: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych (cz. III)
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Osiewalski

projekt badawczy zgłoszony w I konkursie Komitetu Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego.
Znalazł się wśród 15 projektów rekomendowanych (z grupy 44 projektów zgłoszonych na Konkurs w 2010 roku) do realizacji w ramach I Konkursu Komitetu Badań Ekonomicznych na Projekty Badawcze ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.
Temat: "Różnice w poziomach PKB oraz stopach wzrostu pomiędzy wybranymi krajami świata: wnioski z oszacowań światowej granicy technologicznej."
Kierownik: Jakub Growiec (NBP, SGH),
Uczestnicy: Anna Pajor (NBP, UEK), Dorota Pelle (SGH), Artur Prędki (UEK)
Czas realizacji: 1 czerwca 2010 - 31 grudnia 2010.

badania statutowych 2010:
Temat: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych (cz. II)
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Osiewalski

badania statutowych 2009:
Temat: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Osiewalski

grant indywidualny (habilitacyjny) 2008-2009, nr N N111 127834
Temat: Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w bayesowskiej ekonometrii finansowej
Kierownik: Anna Pajor

badania statutowych 2008:
Temat: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansach
Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Wąsik

badania statutowych 2006:
Temat: Metody bayesowskie oraz technika DEA w analizach ekonomicznych i finansach
Kierownik: prof. dr hab. Józef Pociecha

badania statutowe 2005:
Temat: Wnioskowanie bayesowskie i metoda DEAw analizach ekonomicznych oraz w finansach
Kierownik: prof.dr hab. Jacek Osiewalski

badania statutowe 2004:
Temat: Ekonometria w finansach, bankowości i analizie kosztów
Kierownik: prof.dr hab. Jacek Osiewalski

badania statutowe 2003:
Temat: Metody badań empirycznych procesu produkcji, zagregowanego popytu konsumpcyjnego, danych jakościowych oraz zmienności instrumentów finansowych
Kierownik: prof.dr hab. Jacek Osiewalski

Badania własne AE, grant doktorski, 2002
Temat: Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Kierownik: Anna Pajor