Nagrody i odznaczenia

Nagrody i odznaczenia

październik 2018 rok:
Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pierwszego stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe w 2017 roku.

maj 2016 rok:
Nagroda Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszy artykuł opublikowany na łamach "Banku i Kredytu" w 2015 roku,
pod tytułem: "The shape of aggregate production functions: evidence from estimates of the World Technology Frontier". (I nagroda)
Autorzy: Jakub Growiec, Anna Pajor, Dorota Górniak, Artur Prędki.
Bank i Kredyt


maj 2015 rok:
Nagroda Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszy artykuł opublikowany na łamach "Banku i Kredytu" w 2014 roku,
pod tytułem: "Konstrukcja portfela optymalnego w bayesowskim modelu MSF-SBEKK. Portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI". (I nagroda)
Bank i Kredyt

czerwiec 2012 rok:
Odznaczenie Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego).

październik 2012 rok:
Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za specjalne osiągnięcia naukowe w 2011 roku.

październik 2012 rok:
Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Indywidualna trzeciego stopnia) za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2011 roku.

październik 2010 rok:
Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Indywidualna drugiego stopnia) za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.

14 grudnia 2009:
Nagroda Prezesa Narodowego Banku Polskiego za szczególny wkład w rozwój materiału dot. Probabilistycznej prognozy inflacji i indykatora klimatu decyzyjnego.

październik 2009 rok:
Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Indywidualna drugiego stopnia) za osiagniecia w dziedzinie naukowej.

2004 rok:
Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
za rozprawę doktorską pt.:
"Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych"