Dr inż. Andrzej Grząka
- Absolwent Politechniki Krakowskiej (1973 r)
- Pracownik Akademii Ekonomicznej (od 01.10.1973r.)
        - początkowo w Zakładzie Chemii Instytutu Twaroznawstwa
                  - obecnie w Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów
W organizacjach społeczno-zawodowych: