Miesięcznik parafii NMP Matki Kościoła w Krakowie


Numer 1 (107)
styczeń 2011
Rok IXJan Twardowski
Autobiografia


Autobiografia tego znanego i kochanego przez czytelników Księdza - Poety powstała w ostatnich latach jego długiego życia (zmarł mając 90 lat). Dwa tomy książki zawierają nie tylko wspomnienia wydarzeń z kolejnych etapów jego życia, ale też wiele przemyśleń Autora, fragmenty jego wierszy, homilii, czy wywiadów, a wszystko to okraszone jest dużą ilością ilustracji. Do tej książki wraca się wiele, wiele razy.

Byłem kiedyś na prymicji, czyli pierwszej Mszy świętej odprawionej przez młodego księdza, i pomyślałem sobie, jak trudno być księdzem.

Jak ksiądz ma połataną sutannę mówią : - Jaki nieporządny !

Jak ma piękną i nową, zastanawiają się : - Za co on ją kupił ?

Jak ksiądz jest przystojny, mówią : - Zmarnuje się chlopaczysko !

Jak jest brzydki : - Co ? To już takie łamagi święcą na księży ?

Jak mówi długie kazania, mówią : - Zamęczy nas !

Jak mówi krótkie : - Nieprzygotowany !

Jak jest młody, mówią : - Za młody ! Nie ma doświadczenia ! Grzech machnie ogonem i przewróci się.

Jak jest stary : - No tak, święty, bo stary. Grzechy same od niego pouciekały.

Trudno być księdzem, dlatego ksiądz odwraca się czasem do ludzi plecami, żeby nie widzieli, jak płacze, kiedy podnosi ukrytego Pana Jezusa w swoich rękach.

Wybr.JWMBiblioteka Parafialna


Przypominamy, że Biblioteka Parafialna
czynna jest w poniedziałki w godz. 16.30-18.00Spis treści
Strona główna