Miesięcznik parafii NMP Matki Kościoła w Krakowie


Numer 3 (109)
marzec 2011
Rok XŚwięcenia Lektorskie


Dnia 26 lutego, w kościele im. Św. Jadwigi, odbyło się święcenie na lektorów.


Wśród 27 kandydatów, 5 służy w naszej parafii. Jakub Tracz, Artur Leśniak, Kamil Tytoń, Miłosz Morawski i Mateusz Toch, zanim zostali lektorami już długo są w gronie służby liturgicznej, a od jakiegoś czasu praktykują czytania na Mszach Świętych. Bycie lektorem wbrew pozorom wcale nie jest łatwe, dlatego mamy nadzieję, że nowi lektorzy podołają swoim wyzwaniom.

Spis treści
Strona główna