Wersja polska

Photo Professor Jan Trabka, M.D., Ph.D. Collegium Medicum UJ

Professor Jan Trabka - Department of Biocybernetics, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Cracow, Poland, is a neurologist, computer scientist and philosopher. His main scientific interests include neurophysiology, psychology, sleep research, brain imaging, AI, contemporary gnosis and applications of nonlinear dynamics to analyses of nervous system.


News:

Jan Trabka, Refleksje nad "Tryptykiem Rzymskim". Thought on "The Roman Triptych" of John Paul II (Pope).


Books:

 1. Jan Trabka, Mozg a swiadomosc. Brain and consciousness. Wydawnictwo Literackie. Krakow - Wroclaw 1983, 300 p.
 2. Jan Trabka, Mozg i jego jazn. Brain and its self. Wyd. UJ, Krakow 1992, 238 p.
 3. Jan Trabka, Natura objawia swa moc. Wspolczesna gnoza. Nature reveals its power. Contemporary gnosis. Dream, Krakow 1993, 284 p.
 4. Jan Trabka, Neurocybernetyka. Neurocybernetics. Dream, Krakow 1994, 253 p.
 5. Jan Trabka, Gnoza a nauki neurologiczne. Gnosis and neurological sciences. Antykwa, Krakow 1998, 68 p.
 6. Jan Trabka, Gnoza to znaczy wiedza. Gnosis means knowledge. Antykwa, Krakow 1998, 212 p.
 7. Jan Trabka, Odwieczny chaos a tworzenie sie swiata. Eternal chaos and the origination of the world. Wyd. UJ, Krakow 2000, 156 p.
 8. Jan Trabka, Dusza mozgu. The spirit of the brain. WAM, Krakow 2000, 296 p.
 9. Jan Trabka, Wyobraznia. Imagination. Abrys, Krakow 2001, 135 p.
 10. Jan Trabka, W uniwersalnym kregu cybernetyki. Cybernetics universal circle. Abrys, Krakow 2001, 300 p.
 11. Jan Trabka, Swiadomosc - lokalizacjonizm a globalizm. Consciousness - localization and globalization. Wyd. UJ, Krakow 2001, 160 p.
 12. Jan Trabka, Neuropsychologia swiatla. Neuropsychology of light. Wyd. UJ, Krakow 2003, 99 p.

The most significant papers excerpt from 592 scientific publication:

 1. TRĄBKA J.: EEG observations of the alterations of consciousness. Electroenceph. Clin. Neurophysiol., 1959, 11, 175.
 2. BARLOW J. S., TRĄBKA J.: The relationship between photic driving in the EEG and responses to single flashes. Fifth International Congress of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Rome-Italy, 7-13 Sept. 1961. Exc. Med. Int. Congr. Ser. No 37, 182 (PDF)
 3. TRĄBKA J.: High frequency components in brain wave activity. Electroenceph. Clin. Neurophysiol., 1962, 14, 453-464 (PDF)
 4. TRĄBKA J.: Czynność bioelektryczna mózgu zawarta w paśmie częstotliwości od 200 do 500 Hz. Bioelectrical brain activity contained in the 200-500 Hz frequency range. Folia Med. Cracov., 1962, 4, 277 (PDF)
 5. TRĄBKA J.: The effect of 1-methyl-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-carboline Adrenoglomerulotrophine (AGT) on the central nervous system. Diss. Pharm., 1964, 16, 419-430 (PDF)
 6. TRĄBKA J.: O niektórych własnościach farmakodynamicznych 1-metyl-6metoksy-1,2,3,4-tetrahydrokarboliny (THK). Some pharmacodynamic properties of 1-methyl-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydrocarboline (THC). Diss. Pharm., 1965, 17, 417-422 (PDF)
 7. TRĄBKA J.: Electrophysiological approach to the problem of brain hemisphere asymetry. EEG Abstracts 6th International Congress of EEG. Vienna, Austria 1965, Elsevier, 307-310 (PDF)
 8. TRĄBKA J.: Badania EEG u dzieci z zaburzeniami ortostatycznymi. EEG examination in the children with orthostatic disturbances. Pediatr. Pol. 1965, 40, 1333-1337
 9. TRĄBKA J.: Antiserotonin activity of 1-methyl-6-methoxy (1,2,3,4-tetrahydrocarboline) (MMTHC) injected into intraventricular cerebrospinal fluid. Diss. Pharm. Pharmacol. 1966, 18, 539-552 (PDF)
 10. TRĄBKA J.: Asymetria międzypółkulowa zjawisk bioelektrycznych powstających po bezpośrednim drażnieniu elektrycznym mózgu. Folia Med. Cracov. 1966, 8, 89-144 (PDF)
 11. TRĄBKA J.: Przyczynek do powstawania rytmu theta w hipokampie kota. Acta Physiol. Pol., 1967, 18, 6, 857-864 (PDF)
 12. TRĄBKA J.: Contribution to the formation of theta rhythm in cat hippocampus. Acta Physiologica Polonica, 1967, 18, 6, 699-706 (PDF)
 13. TRĄBKA J., WOLFARTH S.: Wpływ 1-metylo-6-metoksy-1,2,3,4-tetrahydrokarboliny (THK) i LSD na odpowiedzi wywołane w asocjacyjnej korze mózgu kota. Diss. Pharm. Pharmacol., 1967, 19, 63-73 (PDF)
 14. TRĄBKA J., SEKUŁA J.: Wpływ LSD i pochodnych karbolinowych na zjawiska bioelektryczne analizatora słuchowego. Materiały I Zjazdu Pol. Tow. Farmakol., Kraków, Poland 1967, 24 (PDF)
 15. TRĄBKA J., WOLFARTH S.: Próba określenia synaptycznego charakteru działania pochodnych tetrahydrokarboliny i -butyrolaktonu. Materiały I Zjazdu Pol. Tow. Farmakol. Kraków, Poland 1967, 26 (PDF)
 16. TRĄBKA J.: Role of the Corpus Callosum. Acta Physiol. Pol. 1968, 19, 1-10 (PDF)
 17. TRĄBKA J.: Rola spoidła wielkiego. Acta Physiol. Pol. 1968, 19, 1-10 (PDF)
 18. TRĄBKA J., KREINER J., PRZEWŁOCKI R., SIUTA J.: Zależność bezpośrednich odpowiedzi korowych (BOK) od budowy pól zawojowych i bruzdowych kory mózgowej. Folia Med. Cracov. 1968, 10, 651-662 (PDF)
 19. TRĄBKA J., SEKUŁA J., KREINER J., Influence of structural differences of the gyral and sulcal areas of the acoustic projection cortex on primary induced acoustic responses. Acta Physiol. Pol. 1968, 19, 563-570 (PDF)
 20. TRĄBKA J., WOLFARTH S., KAISER J.: Exploration of the deep cerebral structures in the cat by means of benactizine and perphenazine. Diss. Pharm. Pharmacol. 1968, 20, 131-140 (PDF)
 21. TRĄBKA J.: Behavioral and EEG changes caused by the substituted derivatives of the gamma-butyrolacton. Abstracts First Meeting of the German Neuropharmacolog. Society, Magdeburg – GFR 1968
 22. BENITA M., TRĄBKA J., SCHMIED A., CONDE H.: Etude de l'inhibition intranucleaire au niveau du contr median chez le chat. Examination of the internuclear inhibition on the level of the centrum medianum in the cat thalamus. Com. J. Physiol. (Paris), 1968, 60, 400
 23. TRĄBKA J., PRZEWŁOCKI R., SIUTA J.: The influence of topical administration of the carboline derivatives on direct cortical response (DCR). Diss. Pharm. Pharmacol. 1969, 6, 515-522 (PDF)
 24. TRĄBKA J., SEKUŁA J., FENCZYN J., WARCHOŁEK J.: Efekt Bezold-Bruckego w obrazie uśrednionych słuchowych odpowiedzi wywołanych. The Bezold-Brucke effect in the pattern of averaged auditory evoked responses. Otolaryng. Pol. 1975, 29, 1
 25. TRĄBKA W., KOPYDŁOWSKI J., MEUS J., TRĄBKA J.: Method of the medical date preparation for modern prophylactic needs. Medical Informatics 1983
 26. TRĄBKA W., TRĄBKA J.: Epileptic discharge modelling in neuronal nets. Wissenschaftliche Zeitschrift, 34 Jahrgang, Heft 1, 1985. Friedrich-Schiller-Universität Jena TRĄBKA J., TRĄBKA W.: Reanimation strategy. The Second World Congress of Neuroscience (IBRO), Budapest 1987
 27. TRĄBKA W., HAMUDA G., TRĄBKA J.: The desing kind and order of stochastic model for EEG signals. XII International Congress of Electroencephal. nad Clinical Neuroph., Rio de Janeiro, Brazil 1990
 28. TRĄBKA W., STANUCH H., TRĄBKA J.: Automatic analysis of the evoked potentials using harmonical functions. XIIIth Annual Joint Meeting of Electroenceph. and Clinical Neuroph. Prague, Czechoslovakia 1990
 29. TRĄBKA J.: Steering function of the consciousness in the language decoding process. Proceedings of the First International Aphasia Rehabilitation Congress 1990, 29-35
 30. TRĄBKA J., GÓRKIEWICZ M., TRĄBKA W.: EEG signals described by automatic linguistic analysis. First Interanlional Hans-Berger Congress 1991, 49-49
 31. TRĄBKA W., TRĄBKA J.: Fractal Consciousness. Third IBRO World Congress of Neuroscience 1991
 32. TRĄBKA J.: Easy making own EMG glossary and knowledgebase – is it possible? IX International Congress of Electromyography and Cl. Neuroph. Jerusalem, Israel 1992, 132-132
 33. TRĄBKA J., GÓRKIEWICZ M., TRĄBKA W.: EEG Signals Described by the Automatic Linguistic Analysis. W: Rother M., Zwiener U.: Quantitative EEG Analysis, Univ, Jena 1993, 114-117
 34. TRĄBKA J.: „State of the art” medycyny współczesnej. Sztuka leczenia 1995, tom I, nr 3, 25-27
 35. TRĄBKA J.: Intelligence in the Technology of Intelligent Materials. Structural Acoustics. Krakow - Zakopane 1996, 187-193.
 36. TRĄBKA J.: Neurologiczne podstawy emocji. Neurological bases of emotion. Kosmos, Wroclaw 1996, 104-109.
 37. TRĄBKA J.: Philosophical deconstructionism and contemporary gnosis. Intern. Conf. Man - Medicine - Philosophy - Tradition and Prospects, Krakow 1996
 38. TRĄBKA J.: Pathophysiology of regulation. Regulation of classic and chaotic systems. (Patofizjologia regulacji. Regulacja systemów klasycznych i chaotycznych). U podstaw przyrodoznawstwa i humanistyki, Wrocław 1998, V, 47–56
 39. TRĄBKA J.: Cybernetics as the buffer between contemporary gnosis and philosophy. (Cybernetyka jako bufor pomiędzy gnozą współczesną a filozofią). U podstaw przyrodoznawstwa i humanistyki, Wrocław 1998, V, 57–60
 40. TRĄBKA J.: Pathophysiology of regulation. Regulation of classic and chaotic systems. in: U podstaw przyrodoznawstwa i humanistyki. SERIES: COSMOS-LOGOS, vol. V, Wroclaw 1998, 47-56.
 41. TRĄBKA J.:Cybernetics as the buffer between contemporary gnosis and philosophy. in: U podstaw przyrodoznawstwa i humanistyki. SERIES: COSMOS-LOGOS, vol. V, Wroclaw 1998, 57-60
 42. TRĄBKA J., TRĄBKA J. (jun.) : Possibilities in the reality of technical sciences. (Możliwości w rzeczywistości nauk technicznych). 11th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering, Regional Meeting of IFMBE, IOMP and IEEE, Tallinn, 6–10 June 1999
 43. TRĄBKA J.:Cybernetics and consciousness. Przegląd Lekarski, 1999/56/9, 622-624.
 44. TRĄBKA J.: Człowiek wobec naturalnej pustki. Man against the natural void. in: Człowiek i pustka. Problemy wakuumologii. OSW, Olsztyn 2000, 101-105.
 45. TRĄBKA J.: Jezyk symboliczno-inseminacyjny sposobem wyrazu rzeczywistości potencjalnej. The symbolic-inseminal language as a way to express potential reality. in: Matematyka - Jezyk - Przyroda. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, UAM, Poznan 2000, LXVI, 179-186.
 46. TRĄBKA J.: Modelowanie chaotyczne. Forum Akademickie, (Lublin) wrzesień 2000, nr 9, 48–49
 47. TRĄBKA J.: Rzeczywistość wirtualna a cyberprzestrzeń. Проблеми Економіки Україны – Збірник наукових праць, Випуск 8, Вид. Карт – бланш, Тернопіль 2001, 39–41
 48. TRĄBKA J.: Wyobraźnia w świetle hipotezy gnozyjno-chaotyczne. (Imagination in the light of the gnosic and chaotic hipotesis). Souvislosti. Wydawnictwo SCOLH FILOSOFIA, Liberec 2001, 269-272
 49. TRĄBKA J.: Bóg gnozy. God of the Gnostic. in: Idea, Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, Bialystok 2002, XIV, 103–112.
 50. TRABKA J.: Kłopoty natury z człowiekiem. Troubles of nature with man. in: Forum Mysli Wolnej. Krakow 2002, 39-43.
 51. TRĄBKA J.: Philosophical Destructionism and Contemporary Gnosis. in: Quaestiones. vol. I, Wroclaw 2002, 177-179.
 52. TRĄBKA J., TRĄBKA J. (jun.): Intelligence in the Technology of Intelligent Materials. in: Część i całość. SERIES: COSMOS-LOGOS, vol. VI, Wroclaw 2002, 141-149.
 53. TRĄBKA J.:Etyka naturalna. Natural Ethics. in: Krakowskie Studia Małopolskie. Krakow 2002, nr 6, 17-33
 54. TRĄBKA J.: Oduczanie w arsenale środków pedagogicznych. On the Processes of Unlearning in the Field of Pedagogy. in: Szkice Humanistyczne. Kwartalnik Naukowy Olsztynskiej Szkoly Wyzszej im. Jozefa Rusieckiego, Wydawnictwo OSW, Olsztyn 2003, III, nr 1-2, (vol.4) 88-91

Main research topics of the Department of Biocybernetics:

To learn more about the Department of Biocybernetics see also here.


See also:

V Krajowa Konferencja Modelowanie Cybernetyczne Systemow Biologicznych, Krakow 2000, 19-20 maja, V National Conference: "Cybernetic Modelling of the Biological Systems", Cracow 2000, 19-20 of May.


Prof. Jan Trabka
Department of Biocybernetics
Collegium Medicum UJ
ul. Kopernika 7
31-034 Krakow
Poland

Phone/fax: (+48 12) 4227764

Jan Trabka <mytrabka@cyf-kr.edu.pl>


Last modified: October 13, 2003 MU & WP