Strona tytułowa SPIS TREŚCI
  I
  1. Trąbka J.: Wprowadzenie
  2. Trąbka J.: Rozwój cybernetyki
  3. Trąbka J.: Mój kontakt z cybernetyką
  4. Trąbka J.: Cybernetyka a mechanika kwantowa
  5. Trąbka J.: Modelowanie chaotyczne
  6. Trąbka J.: Komputacja chaotyczna
  7. Trąbka J. jun., Trąbka J., Łuczak A.: Simulation and Modelling as the Cognitive Procedures
  8. Trąbka J.: Świadomość w ujęciu cybernetycznym
  9. Trąbka J.: Wołanie o nową świadomość
  10. Trąbka J.: Struktury inteligentne a filozofia inteligencji
  11. Trąbka J.: Cybernetics as the buffer between contemporary gnosis and philosophy
  12. Trąbka J.: Cybernetyczna teoria funkcjonowania mózgu

  II   CYBERNETYKA W DZIAŁALNOŚCI PROF. JANA TRĄBKI - SYMPOZJUM NA AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ IM. ST. STASZICA 20 MAJA 2000 R.
  1. Prof. dr hab. A. Brodziak: Prof. dr hab. n. med. Jan Trąbka - lekarz, odkrywca, intelektualista, nauczyciel
  2. Prof. dr hab. J. Kopania: Neurofilozofia Jana Trąbki
  3. Prof. dr hab. M. Zabierowski: Regulatywność cybernetyczna w sensie Jana Trąbki a negocjacje
  4. Prof. dr hab. T. Grabińska: Wiedza prospektywna i retrospektywna a twórczość

  III   MATERIAŁY V KRAJOWEJ KONFERENCJI "MODELOWANIE CYBERNETYCZNE SYSTEMÓW BIOLOGICZNYCH" - KRAKÓW 2000
  1. Ratajczak J.: Gnoza współczesnej nauki
  2. Kazimir S.: Problem prawdy u Jana Trąbki a teoria negocjacji. Wariacyjna hermeneutyka czy Babilon Miasto Wielkie
  3. Kazimir S.: Problem kształtowania osobowości - tajemnica osobowości schizofrenicznych w kontekście cybernetyki Jana Trąbki
  4. Grabińska T.: Idealisation and reality
  5. Zabierowski M.: Psychological Evidence of the Modern Antirealism
  6. Zieliński A.: Neurocybernetyka: Metoda i cybernetyka
  7. Zabierowski M.: Model człowieka dwóch warstw

  IV   SPIS WYBRANYCH PRAC CYBERNETYCZNYCH JANA TRĄBKI

  V   POSŁOWIE