Strona tytułowa SPIS TREŚCI
 1. Wstęp
 2. Wprowadzenie
 3. Świadomość - tajemnica natury
  • Świadomość umiejscowiona i kosmiczna
  • Co to znaczy być świadomym?
 4. Nawiązanie do myśli tradycyjnej
  • Ogólna teoria świadomości
  • Mózg jako metafora maszyny
  • Procesowa, wszechdoznaniowa filozofia a nowoczesna fizyka
  • Intencjonalność
  • Czas u Husserla
 5. Poszukiwanie nowych dróg
  • Gnoza
  • Chaos
  • Gnozyjna koncepcja parapsychologii
  • Nadawanie i odbiór pozazmysłowy
 6. Mikroświat
  • Mechanika kwantowa
  • Kwantowa teoria mózgu
  • Mózgowy komputer kwantowy
  • Komputacja Kwantowa
  • Zorkiestrowana redukcja obiektywna
 7. Asymetryczna dynamika
  • Aspekty rozwojowe
  • Ewolucja - postęp
  • Inwolucja - rozpad
 8. Neurologia
  • Kliniczne problemy świadomości
  • Zmienione stany świadomości (ZSS)
  • Wzruszenie
  • Przypominanie
  • Wyobraźnia
  • Wolna wola
 9. Epilog